Jobba hos oss

Lediga jobb

0

räddade liv

0

extra levnadsår

0

miljarder kronor sparade på vunna levnadsår

Vi stöder forskning som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till livsviktig forskning. Vår vision är en värld fri från hjärt- och lungsjukdom och vi arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv. Vi är övertygade om att vägen dit går genom forskning. Huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige finansieras av Hjärt-Lungfonden. Vi arbetar därmed också för ökad förståelse om forskningens betydelse för bättre diagnostik, behandling, vård och kunskap om en hälsosammare livsstil!

Vår verksamhet är uppbyggd av sex avdelningar med drygt 60 medarbetare som jobbar mot målen utifrån olika fokusområden.

Våra avdelningar

Hjärt-Lungfonden är en vanlig arbetsplats, men med ett ovanligt viktigt uppdrag. Att ge människor fler friska år. 

Vårt överordnade mål handlar om att samla in pengar till livsviktig forskning. År 2020 delade vi ut 298 miljoner kronor till mer än 300 olika projekt. 

Tre skäl att jobba hos Hjärt-Lungfonden

1. Meningsfullt arbete 

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Tänk dig att ägna dina arbetsdagar till något välgörande som ALLA människor vill ha: fler friska år. Vägen dit är framför allt finansiering av patientnära forskning, men också genom att aktivt bilda opinion i frågor som förbättrar folkhälsan. 

2. Fantastiska kollegor 

Att ”på riktigt” jobba för bra saker i världen kan få vem som helst att känna utomordentlig arbetslust. Kompetens, engagemang och teamwork lyfter alla organisationer. Och faktum är att vi på Hjärt-Lungfonden har ökat utdelningen till forskning i stort sett varje år under mycket lång tid. Heja oss! 

3. Hälsosamma förmåner

Självklart vill vi leva som vi lär. Hälsan är viktig, och för det behövs balans i livet, fysisk aktivitet och regelbundna hälsoundersökningar. Hjärt-Lungfonden främjar detta genom särskilda förmåner för sina anställda. Vi berättar gärna mer under en rekrytering!